11. 06. 2014

Kajúca tryzna

Srdečne Vás pozývame na modlitbové stretnutie pred kajúcou tryznou 29.6.2014
V Žiline sa chystá veľká vec. Máme túžbu odprosiť židovskú obec v Žiline za zlo a utrpenie, ktoré bolo spôsobené ich rodinám v tomto meste predovšetkým počas 2. sv. vojny (pri deportáciách, zhabaní majetkov a pod.)

Počas židovskej kajúcej tryzny 29.6. o 11:00 na židovskom cintoríne, zaznie z úst oficiálnych predstaviteľov viacerých kresťanských cirkví prosba o odpustenie. Ale nestojí to len na nich, ale na nás všetkých, ktorí tam prídeme.

Veríme, že Boh nás pozýva do tejto veci a že je veľmi dôležité to urobiť. Stojíme v tom na slovách z Biblie, kde Boh hovorí, že kto sa dotýka Izraela, dotýka sa zrenice jeho oka a tiež hovorí Izraelovi "požehnám toho, koho ty požehnáš a prekľajem toho, koho ty prekľaješ" Neodpustenie zo strany Židov, v krajných prípadoch aj prekliatia z ich strany voči nášmu mestu, môže brániť uvoľneniu Božej milosti na toto mesto.

Dôležité je však aj také obyčajné ľudské hľadisko - že im nikto nikdy v Žiline za tieto veci nepovedal prepáčte. A tak to chceme urobiť tak ako Nehemiáš za našich "otcov" my.

Aby bolo toto odpustenie prijaté a uvoľnilo Božie požehnanie, chceme sa za to pustiť do duchovného zápasu vo forme modlitby a pôstu.

Poďte do toho s nami! Dajte vedieť ľuďom z vašich spoločenstiev, farností a okolia...

Akcia je ekumenická, sú do nej zapojení predstavitelia cirkvi združených v EKUZE, navyše je s priamou účasťou diecézneho biskupa.

Program
  • 11.00 - Židovský cintorín v Žiline
  • 12.30 - Židovský pamätník, cesta bez návratu, spolu s predstaviteľmi mesta
  • 19.00 - Kostol sv. Štefana vo Farnosti Žilina-Závodie


Návrat späť