05. 11. 2013

Fatimské slávnosti

Pozývame mariánskych ctiteľov na Fatimské slávnosti, ktoré sú vždy v 13. deň mesiaca so začiatkom o 17,00 hod. v areáli mariánskeho pútnického chrámu vo Višňovom pri Žiline...

Pozývame mariánskych ctiteľov na Fatimské slávnosti, ktoré sú vždy v 13. deň mesiaca so začiatkom o 17:00 hod. v areáli mariánskeho pútnického chrámu vo Višňovom pri Žiline. V programe je modlitba posvätného ruženca, meditácie, slávnostná procesia so sochou Fatimskej Panny Márie, modlitba zasvätenia, svätá omša. Viac informácii je na www.visnove.fara.sk

PlagátNávrat späť