06. 10. 2015

110. výročie postavenia chrámu sv. Jána Krstiteľa

Pri príležitosti 110. výročia postavenia a posvätenia chrámu svätého Jána Krstiteľa vo Vrútkach sa dňa 4. októbra 2015
v popoludňajších hodinách uskutočnil slávnostný chrámový koncert.
Týmto koncertom sme si chceli pripomenúť námahy a odriekania našich predkov, šikovnosť staviteľov a invenciu projektantov, ktorí v priebehu trinástich mesiacov (29.8.1904-30.9.1905) dokázali zbúrať starý kostolík a na jeho mieste postaviť nový kostol. Kostol je postavený v neogotickom štýle, v tvare kríža. Kostol projektoval Ing. Jozef Pfinn, hlavný inžinier Košicko-bohumínskej železnice. Stavbou bol poverený Stanislav Zachar. Hlavným sponzorom bol Peter Ráth-Ruttkay (z vďačnosti voči nemu je na okne vo svätyni vitráž svätého Petra. Keďže manželka dobrodincu bola Helena, na druhom okne je zobrazená matka cisára Konštantína svätá Helena s krížom v ruke). Kostol bol požehnaný 1. októbra 1905 biskupom Alexandrom Radnaiom. Kostol svätého Jána Krstiteľa vo Vrútkach slávnostným spôsobom posvätil (konsekroval) a do oltára vložil relikvie blahoslavenej sestry Zdenky Schelingovej, panny a mučenice, 4. septembra 2011  Mons. Tomáš Galis, žilinský biskup.
Kostol je ozdobou a vzácnou kultúrnou pamiatkou každého mesta, teda aj Vrútok, a priťahuje mnoho zvedavých turistov. Je však v prvom rade miestom viery, stretnutia ľudí s Bohom a Boha s ľuďmi.
Počas celých ďalších generácií duchovní našej farnosti spolu s im zverenými veriacimi starostlivo opatrovali a zveľaďovali vzácne dedičstvo našich otcov, za čo im patrí naša úcta a vďaka.
Koncert zahájil svojím úvodným slovom pán dekan Mons. Jozef Petráš. Počas koncertu si prítomní vypočuli Chrámový spevokol a sláčikový orchester Maroša Kramára, ktorí predniesli od Zdeňka Fibicha omšu Missa brevis pod dirigentskou taktovkou Viliama Majdu. Umelecký prednes Bachovho Prelúdia a fúgy c – mol v podaní Dr. Tibora Baška si vyslúžil veľký aplauz. Sláčikový orchester pod vedením Maroša Kramára sa predstavil samostatným Koncertom D dur pre 2 husle, gitaru a kontrabas. Všetky prednesené skladby boli odmenené dlhotrvajúcim potleskom. Na organe doprevádzala Oľga Cipciarová. Slovom sprevádzala Janka Blahušiaková.
Organizátori tohto umeleckého podujatia, Odbor Matice slovenskej a Chrámový spevokol sv. Jána Krstiteľa, sa tešia na svojich priaznivcov pri ďalších pripravovaných podujatiach.

Text: Božena Blahušiaková
Foto: Stanislav LaurinčíkNávrat späť