28. 03. 2018
Domov   >   Ostatné   >   Zamyslenia

Zamyslenie na Veľkú noc: Mlčať nesmieš!!!

Po vypočutí evanjelia z Veľkonočnej vigílie si niekto možno povedal: „Bláznivé ženy! Idú k hrobu, no nezoberú so sebou nikoho, kto im odvalí kameň." 

A niekto iný zas bol nadšený: „To je láska! Idú, hoci nevedia, či budú môcť svoje dielo vykonať. Ale nesedia doma, lebo láska koná..." A dnešný náboženský realista si (možno s dávkou pohŕdania) pomyslel: „Vari nevedeli, že má vstať z mŕtvych?"

Tieto ženy niesli voňavé masti, lebo chceli pomazať Ježišovo telo. No stalo sa niečo iné – dozvedeli sa o zmŕtvychvstaní. Ony boli pomazané radostnou zvesťou. Stali sa Kristovou ľúbeznou vôňou. Hoci evanjelista Marek píše, že sa báli a spočiatku mlčali, iste neskôr všade s nadšením a poriadne nahlas oznamovali, čo počuli a videli.

Čo si počul a videl ty počas tohto Veľkonočného trojdnia? Sprevádzal si Krista v jeho utrpení? Videl si ustanovenie Eucharistie a kňazstva aj príkazu lásky? Bol si pri kríži, na ktorom Ježiš zomieral? Stal si sa svedkom jeho zmŕtvychvstania, sláveného počas Veľkonočnej vigílie? Kričal si od radosti, keď kňaz zapálil veľkonočnú sviecu a volal: „Kristus, svetlo sveta!"? A nadšene si sprevádzal živého Ježiša pri procesii vzkriesenia ulicami tvojej obce? Dúfam, že na všetky tieto otázky odpovedáš áno. Lebo aj ty si bol pomazaný radostnou zvesťou, aj ty si sa stal Kristovou ľúbeznou vôňou. Ako? Najprv krstom a potom prijímaním ostatných sviatostí. Čítaním a uskutočňovaním slov Svätého písma. Častým prebývaním so Zmŕtvychvstalým pri modlitbe. Aktívnym životom v spoločenstve miestnej cirkvi. Je toľko možností a príležitostí znovu a znovu sa „navoňať" víťazným Ježišom... a potom šíriť jeho vôňu všade okolo seba.

A tak aj ty môžeš a máš dnes – a nielen dnes – volať slová Márie Magdalény, ktoré spievame vo veľkonočnej sekvencii: „Vstal Pán, Kristus, nádej moja! Čuj a plesaj, ó, svete!" Keď sa ťa budú v práci či v škole alebo niekto u rodiny pýtať, ako si prežil sviatky, v týchto slovách máš odpoveď viery. Preto nehovor o dobrom či zlom počasí, o pekných obradoch alebo nejakom výlete. Lebo ide o niečo celkom iné – o zmŕtvychvstanie. A my sme toho svedkami!

Christos voskrese! Voistinu voskrese! (Kristus vstal z mŕtvych! Skutočne vstal!)


Na stiahnutie

1. 4. 2018.docNávrat späť