17. 04. 2019
Domov   >   Ostatné   >   Zamyslenia

Zamyslenie na Veľkonočnú nedeľu: Naozaj vstal!

„Keď Kristus nevstal, vaša viera je márna... Ale Kristus vstal z mŕtvych" (1 Kor 15, 17ab. 20a).

Skvelá správa! Ježiš žije! Skutočne žije! A nie niekde ďaleko, ale vo mne, v mojom srdci. Dúfam, že aj v tvojom.

Práve viera v Ježišovo zmŕtvychvstanie nám, kresťanom, dáva schopnosť aj silu žiť na tomto svete ináč ako tí, „čo nemajú nádej" (1 Sol 4, 13). Sme povolaní byť ľuďmi skutočnej radosti, radosti, ktorá je ovocím pôsobenia Ducha Svätého v nás (pozri Gal 5, 22). Keď niekto uverí Ježišovi, keď uverí, že vstal z mŕtvych a žije, keď mu podriadi svoj život, potom Boží Duch v takom človeku začne mohutne pôsobiť a meniť jeho zmýšľanie, hovorenie i konanie. Možno si to tento týždeň zažíval, ak si na Kvetnú nedeľu pripravil vo svojom srdci slávnostný vstup pre Ježiša.

Svätý Pavol túto zmenu vyjadruje slovami: „Ak ste s Kristom vstali z mŕtvych, hľadajte, čo je hore, kde Kristus sedí po pravici Boha! Myslite na to, čo je hore, nie na to, čo je na zemi!" (Kol 3, 1 – 2). Zahŕňa konanie Boha (to on ťa vzkriesil z mŕtvych) i tvoje konanie („hľadajte, myslite"). Možno však vnímaš svoj život kresťana ako neustály sled zlyhaní a hriechov. Ale ak si s Kristom vstal z mŕtvych (vieš, kedy sa to stalo?), ak žiješ s ním a on v tebe, tak môžeš svoj život vnímať ako neustály sled radostného života s Ježišom, občas prerušovaného nejakým hriechom či zlyhaním, ktoré ťa však vedú k ešte pevnejšiemu objatiu Ježiša – napríklad cez sviatosť zmierenia – a k jeho ochotnejšiemu nasledovaniu. Lebo vieš, že bez neho nemôžeš urobiť nič dobré (pozri Jn 15, 5).

Dnes je skutočne deň radosti a veľkej oslavy. Si jej účastníkom za jednej podmienky – ak si s Kristom vstal z mŕtvych. Stalo sa to pri krste, keď si bol vzkriesený. Bol si totiž v dôsledku dedičného hriechu – možno aj vlastných, ak si bol pokrstený ako dospelý – mŕtvy. Krst v mene Otca i Syna i Ducha Svätého ti daroval nový život a dal ti schopnosť žiť ako nový človek. Dal ti schopnosť hľadať „to, čo je hore, kde Kristus sedí po pravici" Otca. Možno si práve teraz hovoríš, že máš kopu starostí a nemáš čas myslieť na Krista. Vieš však, čo povedal Ježiš? „Veď po tomto všetkom sa zháňajú pohania. Váš nebeský Otec predsa vie, že toto všetko potrebujete. Hľadajte teda najprv Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť a toto všetko dostanete navyše" (pozri si celý text Mt 6, 25 – 34). My, ktorí sme s Kristom vstali z mŕtvych a uverili mu, máme mnoho skúseností s tým, že Otec sa o nás stará – ak mu to dovolíme.

Sú rôzne možnosti, ako žiť život kresťana. Mne sa najviac páči tá, ktorá mi dovoľuje neustále sa radovať – dokonca aj v bolesti a trápení. Lebo Ježiš žije a žije vo mne. Aleluja!


Na stiahnutie

21. 4. 2019.docNávrat späť