14. 06. 2019
Domov   >   Ostatné   >   Zamyslenia

Zamyslenie na sviatok Najsvätejšej Trojice: Istota

„Keď Kristus nevstal, vaša viera je márna... Ale Kristus vstal z mŕtvych" (1 Kor 15, 17ab. 20a).

Keď som hľadal, ktoré slovo vystihuje moje dojmy po prečítaní liturgických textov dnešnej slávnosti, prišlo mi na um slovo ISTOTA.

V evanjeliu nás Ježiš uisťuje, že nás vždy povedie, že jeho Duch nás uvedie do plnej pravdy. V Cirkvi tak máme istotu nielen správneho poznania, ale aj správneho konania.

Žalmista vyjadruje údiv i úžas nad tým, ako sa Boh stará o človeka. Vyvýšil ho a ustanovil za vládcu nad dielami svojich rúk (pozri Ž 8). Toto poznanie nám dáva istotu, že ak Boh do nás už toľko investoval, tak nás nenechá napospas nejakému zlu.

Pavol v Liste Rimanom nás uisťuje, že milovať je ľahké a jednoduché (hoci sa nám môže zdať pravý opak), lebo láska je nám daná skrze Ducha (Rim 5, 5). Toto je jeden z prvých citátov, ktorý som sa učil pred mnohými rokmi naspamäť. Nauč sa ho aj ty, zíde sa ti v pochybnostiach. Alebo pri svedectve.

A napokon text z Knihy Prísloví – o Božej múdrosti. Odhaľuje zdroj všetkej našej istoty – Múdrosť, ktorá sa nesmierne teší z toho, že môže pôsobiť medzi ľuďmi. A keďže je to Božia múdrosť, tak tá sa nikdy nezmení a nebude hľadať radosť inde. Bude stále s nami, Božími deťmi.

Viem, tento text nie je teologický ani o Najsvätejšej Trojici, ale píšem to, čo mi prináša radosť a potešenie. Som v rukách milujúceho Boha. Pravda viery, ktorá hovorí, že Boh je Trojicou, mi dokazuje, že láska je jeho jedinečným spôsobom bytia, že Boh nemôže byť iný ako milujúci. A že k tomu patrí aj spravodlivosť, trest či výchova, je úplne samozrejmé, lebo aj tieto „veci" sú atribútmi milujúceho Otca. A tak sa môžem tešiť v Pánovi, lebo som v jeho rukách, nech sa deje čokoľvek.

Moje pocity mi však často hovoria niečo iné. No nesmiem dovoliť, aby pocity či okolnosti riadili môj život. Vtedy sa totiž začnem umárať a rozsievať nepokoj a pochybnosti nielen v sebe, ale aj v ľuďoch okolo seba. Vtedy strácam istotu, ktorú som mal v Bohu. Pokáním, ľútosťou, sviatosťou zmierenia tú istotu znovu nadobúdam. Je to zápas, ktorý budem zrejme viesť až do smrti. Ale dúfam, že môj milovaný Boh nikdy nedovolí, aby som stratil istotu o tom, že ma miluje.


20140615_bn.jpg


Na stiahnutie

16. 6. 2019.docNávrat späť