03. 07. 2020
Domov   >   Ostatné   >   Zamyslenia

Zamyslenie na slávnosť svätých Cyrila a Metoda: „Sám Boh ťa tu poslal!“

„Nik nemôže povedať: ‚Ježiš je Pán,‘ iba ak v Duchu Svätom" (1 Kor 12, 3b).

Povedal ti už niekto takéto slová: „Sám Boh ťa k nám poslal!"? Prišli mi na um pri čítaní jednej knihy, v ktorej autor hovorí: „Niekedy sa človek modlí, no niekedy je odpoveďou na modlitbu iného." Možno sa roky modlíš za obnovu farnosti – a zrazu sa do nej prisťahuje nová rodina a po čase zisťuješ, že sa mnohé mení k lepšiemu. Alebo čítaš Písmo, niečo v ňom objavíš a úplne spontánne sa delíš o svoj objav. Boh odpovedá na tvoje modlitby...

Ktovie, kto sa modlil pred stáročiami, keď Boh k nám prostredníctvom kniežaťa Rastislava a cisára Michala III. poslal našich svätých vierozvestov Cyrila a Metoda. Raz sa to dozvieme a budeme ešte viac chváliť Boha, „lebo veľké veci urobil s nami Pán" (Ž 117, 2a). Hoci v našich časoch Cirkev na našom území navonok neprekvitá, veríme v Božiu starostlivosť a v to, že odpovedá na modlitby nás i mnohých iných, ktorí vytrvalo prosia, aby nám stále posielal vierozvestov, čo nám zrozumiteľne budú vysvetľovať Písma a sláviť Eucharistiu.

Pri každej modlitbe si však musíme klásť aj otázku: „Nemám byť ja odpoveďou na túto modlitbu? Nie som povolaný vykonať skutok, uskutočniť zmenu, o ktorú prosím?"

„Sám Boh ťa k nám poslal." Želám ti, aby si také slová mnohokrát počul. Aby si zažil, že si Božím poslom, že si odpoveďou Boha na niečiu modlitbu.


Na stiahnutie

5. 7. 2020.docNávrat späť