27. 12. 2019
Domov   >   Ostatné   >   Zamyslenia

Zamyslenie na nedeľu Svätej rodiny: Všetko s Ježišom!

„Nik nemôže povedať: ‚Ježiš je Pán,‘ iba ak v Duchu Svätom" (1 Kor 12, 3b).

Všimni si v dnešných textoch, ako v našom živote všetko so všetkým súvisí! Len jeden príklad: „Kto si váži otca, očisťuje sa z hriechov; bude sa ich zdržiavať a bude vyslyšaná jeho každodenná modlitba" (Sir 3, 4). Nevieš sa z nejakého hriechu vymotať? Pozri sa na svoj vzťah so svojím otcom. Nie na to, aký tvoj otec je, ale aký je tvoj vzťah k nemu. Ostávajú tvoje modlitby bez odozvy? Opäť to isté: pozri sa na to, aký máš vzťah k otcovi. A pokús sa zmeniť svoj postoj k nemu (a to aj v prípade, ak je už mŕtvy). Z tvojho života sa stratí množstvo hriechov, tvoje modlitby dostanú silu.
Svätý Pavol to vyjadruje ešte jasnejšie: „A všetko, čokoľvek hovoríte alebo konáte, všetko robte v mene Pána Ježiša" (Kol 3, 17). Rozumieš? Neplatí, že toto je čas pre Boha a toto je čas pre mňa. Či som v kostole alebo v práci, na ceste alebo v posteli, či sa modlím alebo pozerám televízny program, vždy a všade má byť moje hovorenie i konanie „v mene Pána Ježiša".
Praktickou ilustráciou tejto pravdy je svätý Jozef v dnešnom evanjeliu. Hovoril s anjelom. No neostal v siedmom nebi, užasnutý z toho, akej milosti sa mu dostalo. Nešiel a nehovoril všetkým susedom o slávnom zjavení. Nie, vstal a konal. Ušiel do Egypta, vrátil sa z Egypta. Usadil sa v Nazarete, „aby sa splnilo, čo predpovedali proroci" (Mt 2, 23).
Máme len jeden život. A ten nemáme rozdeľovať na „duchovný" a „ten ostatný". Nie. Vždy a všade myslím, hovorím a konám v mene Pána Ježiša. To však môžem len vtedy, ak ho mám v sebe. Skutočne v sebe. Ak vo mne prebýva Boh. (Pamätáš si, aký dar chcel nebeský Otec pre svojho Syna od teba pred týždňom?)
Ak si myslíš, že tebe to nie je možné, tak sa vráť k svojmu krstu a pripomeň si, čo sa vtedy stalo. (Pozri si to v Katechizme Katolíckej cirkvi, body 1262 – 1274. Ak nemáš čas, tak zhrnutie v bode 1279.) Máš všetko, čo pre život kresťana potrebuješ. Ale musíš sa tomu venovať. Ak necháš pole zarásť burinou, nebudeš mať úrodu. Ak Boha v sebe zahádžeš nezáujmom, ľahostajnosťou, hriechom, nebude ho v tebe vidno a celé tvoje kresťanstvo bude jedným veľkým trápením. Lebo byť kresťanom vlastnými silami je nemožné!!!
Prebýva v tebe Boh. Takže máš schopnosť žiť v mene Pána Ježiša. A ako ho žiť? Všimni si pozornejšie dnešný úryvok z Pavlovho Listu Kolosanom. Je to podrobný návod na kvalitný život v spoločnosti i rodine. Uskutočňuj ho, riaď sa ním a budeš sa „radovať zo svojich detí" (Sir 3, 6).

P.S.: Pavol nás vyzýva: „Kristovo slovo nech vo vás bohato prebýva" (Kol 3, 16). Čo tento týždeň urobíš, aby to tak bolo? Napríklad každý deň pol hodiny čítať Sväté písmo. Možno ti bude motiváciou, že pri čítaní Písma môžeš za obvyklých podmienok získať plnomocné odpustky... Že nemáš čas? Tak to povedz Bohu a on ti povie, kde ho nájsť.
Ešte jedno P.S.: Ak chceš žiť vo svätej rodine, tak si dnes spolu sadnite, prečítajte si text z Listu Kolosanom (3, 12 – 21) a povedzte si, čo kto z toho urobí, aby vaša rodina bola svätejšia.

20140645_bn.jpg


Na stiahnutie

29. 12. 2019.docNávrat späť