01. 03. 2019
Domov   >   Ostatné   >   Zamyslenia

Zamyslenie na 8. nedeľu v cezročnom období: Z plnosti srdca

„Keď Kristus nevstal, vaša viera je márna... Ale Kristus vstal z mŕtvych" (1 Kor 15, 17ab. 20a).

Hoci téma brvna vo vlastnom oku je lákavá na komentovanie, predsa ostanem pri téme, ktorú mi ponúka súvis medzi čítaním z Knihy Sirachovho syna a Lukášovým evanjeliom. Téma nášho rozprávania je ľudovým príslovím vyjadrená takto: „Čo v srdci, to na jazyku."
Nebudem rozoberať, čo všetko svojím jazykom spôsobujeme – sebe aj iným. To si vieš zrátať aj sám, veď vidíš všetky následky toho, čo vypustíš z úst. Dobré i zlé. Ale chcem sa zaoberať tým, čo robiť, aby ovocie našej reči bolo vždy dobré.
Prvú odpoveď nachádzam u žalmistu. Dnes spievame: „Ako je dobre oslavovať teba, Pane!" To je prvé riešenie našich problémov so zbytočným hovorením, ktoré nebuduje, ale ničí. Zamerať sa na oslavu Boha. Keď oslavuješ Pána, nehrešíš. Pričom tá oslava nemá byť len slovami, ale aj zmýšľaním a skutkami.
Druhú odpoveď vidím v Liste Kolosanom: „Pod vplyvom milosti spievajte Bohu vo svojich srdciach žalmy, hymny a duchovné piesne" (3, 16). Ak bude tvoje srdce napĺňané tým, čo odporúča apoštol, aj ostatné tvoje reči budú požehnaním pre všetkých, čo ťa budú počúvať.
Tretia odpoveď: „Ak si niekto myslí, že je nábožný, a nedrží si jazyk na uzde, ale klame sám seba, toho nábožnosť je márna" (Jak 1, 26). Pohľad na seba v pravde a vedomie vlastnej hriešnosti nám neraz zatvorí ústa tam, kde by sme ináč len priliali olej do ohňa.
Štvrtá odpoveď sa môže zdať zameraná na ženy, ale platí pre všetkých: „Zlatá obrúčka v svinskom rypáku je pekná žena, ale bez jemnocitu" (Prís 11, 22). Už sa ti stalo, že si stretol inteligentného človeka, možno krásnu ženu, no keď otvorili ústa, bol to des? Ak nechceš, aby ťa ľudia vnímali podľa tohto verša Písma, tak vždy sa usiluj o súlad medzi svojou inteligenciou či krásou a svojou rečou.
Piata odpoveď: „Pánov služobník sa nemá vadiť, ale má byť ku každému prívetivý, schopný učiť a byť trpezlivý" (2 Tim 2, 24).
Iná: „Z vašich úst nech nevyjde nijaké zlé slovo, ale iba dobré, na potrebné budovanie, aby prinášalo milosť tým, čo počúvajú" (Ef 4, 29).
Ďalšia: „Vaša reč nech je ‚áno - áno‘, ‚nie – nie‘. Čo je navyše, pochádza od Zlého" (Mt 5, 37).
Ďalšie odpovede si nájdeš, keď si urobíš biblické štúdium na tému reči, rozprávania. Predpokladám, že potom pôjdeš na spoveď, lebo Písmo, zvlášť múdroslovné knihy, odhaľuje mnohé naše zlyhania v tejto oblasti, ktoré si ani neuvedomujeme.
Toto tvoje úsilie o čisté srdce a následne čisté rozprávanie spôsobí, že „ešte aj v starobe budeš prinášať ovocie, úrodný budeš a plný sviežosti" (porov. Ž 92, 15). Nestojí taká skvelá staroba za tú trochu starostlivosti o náplň tvojho srdca?

PS. Čo tak dať si túto oblasť ako predmet pôstneho úsilia v najbližších mesiacoch?


20140596_bn.jpg


Na stiahnutie

3. 3. 2019.docNávrat späť