21. 02. 2020
Domov   >   Ostatné   >   Zamyslenia

Zamyslenie na 7. nedeľu v Cezročnom období: Cesta dokonalosti

„Nik nemôže povedať: ‚Ježiš je Pán,‘ iba ak v Duchu Svätom" (1 Kor 12, 3b).

Pri hľadaní nejakých informácií na internete na mňa „vyskočila" ponuka urobiť si IQ test. Pretože takéto testy mám rád, tak som sa nechal (veľmi rýchlo a ľahko) „prehovoriť" a za pár minút som bol na konci 30 otázok. Tam ma čakala ponuka vyhodnotenia testu a zaslania certifikátu o IQ s tým, že musím niekde poslať nejakú SMS. Vtedy som sa zháčil. „Naozaj potrebujem takéto potvrdenie svojej ‚dokonalosti‘?" Po chvíli váhania a po spojení svojich myšlienok s textami čítaní dnešnej nedele som z danej stránky odišiel a začal som sa hlbšie zamýšľať nad tým, akú dokonalosť potrebujem a hľadám..

Celá dnešná bohoslužba slova je akoby uzavretá dvomi zátvorkami. Prvou je výrok z Knihy Levitikus: „Buďte svätí, lebo ja, Pán, váš Boh, som svätý" (19, 2). Druhou slová Pána Ježiša: „Vy teda buďte dokonalí, ako je dokonalý váš nebeský Otec" (Mt 5, 48). Byť svätý, byť dokonalý sú zátvorky. Odpoveď na otázku: „Je to v ľudskej moci?" je v texte medzi nimi.

Ak si pod pojmom svätosť či dokonalosť predstavujeme to, že nikdy v ničom neurobíme chybu či nezlyháme, tak určite na to nemáme. Ale ak zoberieme kontext, v ktorom sú obe vety napísané či vyslovené, tak vidíme niečo iné. Boh nás vyzýva byť ľudskými (nenosiť v srdci nenávisť, neprechovávať hnev, nemstiť sa, milovať ľudí, s ktorými sme). A on sám nám vychádza v ústrety, aby sme to dokázali. Stačí si pozrieť v responzóriovom žalme, ako pristupuje k našim zlyhaniam. Odpúšťa, lieči, vykupuje, je milostivý, milosrdný, zhovievavý... Právom nás žalmista vyzýva volať: „Dobroreč, duša, moja, Pánovi!" Lebo Boh robí všetko potrebné, aby sme mohli ísť po ceste dokonalosti. Možno z nej počas dňa stokrát zídem, ale viem, že ak sa zakaždým obrátim k Bohu s ľútosťou alebo aspoň prosebným pohľadom, tak Pán sa zmiluje a vzdiali odo mňa moju neprávosť.

V podstate veľmi ľahké. Keby... Keby nie to, na čo často zabúdame. Zabúdame sa vracať k Bohu. „Počkám do spovede." „Veď to nebolo také zlé." A všeličo iné si hovoríme namiesto toho, aby sme hneď utekali k Otcovi a vrhli sa mu do náručia s prosbou, aby nám uzdravil ranu, ktorú sme si svojím hriechom spôsobili.

Svätý Pavol nám to pripomína slovami: „Neviete, že ste Boží chrám a že vo vás prebýva Boží Duch?... vy ste Kristovi..." (1 Kor 3, 16. 23). To je definícia našej dokonalosti. Pripomína nám, kto sme a čo máme či nemáme robiť. Sme Božím chrámom. Netreba ho ničiť, vystavovať riziku, že sa rozpadne. A to robíme, ak necháme hriech v sebe pôsobiť. Preto preč s hriechom! A šup do Božieho náručia! Veď sme Kristovi!

Sme na ceste dokonalosti. Každý deň môžeš byť dokonalý. Možno len chvíľkami, ale cvič sa v tom. Ľahšie sa ti bude prechádzať do večnosti.

„Kto zachováva Kristovo slovo, v tom je Božia láska naozaj dokonalá" (1 Jn 2, 5).


20140653_bn.jpg


Na stiahnutie

23. 2. 2020.docNávrat späť