17. 05. 2019
Domov   >   Ostatné   >   Zamyslenia

Zamyslenie na 5. veľkonočnú nedeľu: Zodpovednosť lásky

„Keď Kristus nevstal, vaša viera je márna... Ale Kristus vstal z mŕtvych" (1 Kor 15, 17ab. 20a).

Dnes začnem od konca – Ježišovým novým prikázaním. Milovať ako on. Vari sa to dá? Dá. Ak Ježiš žije vo mne. Lebo potom on miluje vo mne. Takže splnenie tohto prikázanie je vo svojej podstate ľahké – pozvať Ježiša, aby žil vo mne. A toto pozvanie nikdy nezrušiť, respektíve vždy ho obnoviť, ak hriechom Ježiša pošlem preč.
Ako však milovať konkrétne? Skutky apoštolov sú plné príkladov lásky. Dnešné čítanie je o ohlasovaní slova, o povzbudzovaní a posilňovaní sŕdc. Ohlasovať niekomu vykúpenie v Ježišovi Kristovi patrí medzi najväčšie prejavy lásky voči ľuďom – lebo im umožňuje získať večný život! Ako veľmi si pritom apoštoli uvedomovali, že v konečnom dôsledku je to Božie dielo – na konci dnešného úryvku vyznávajú, že to Boh „pohanom otvoril dvere viery" (Sk 14, 27).
Žalm ako odpoveď na čítanie dnes konkretizuje, ako oslavovať Boha. Nielen piesňami chvál, ale: „Tvoji svätí nech... rozprávajú o sláve tvojho kráľovstva a o tvojej moci nech hovoria; nech ľuďom oznamujú tvoje zázraky" (Ž 145, 10b – 12a). Pre nás, pokrstených veriacich, je to priama a jasná výzva k svedectvu o tom, ako Ježiš žije v mojom živote. K svedectvu nielen životom, ale slovom – „nech hovoria, nech oznamujú".
Urobím malú odbočku. Svätý Otec František vyhlásil tohtoročný október za mimoriadny Misijný mesiac. Chce, aby sme ľuďom ohlasovali, že Ježiš žije. Už teraz sa na to začni pripravovať. Vyber si troch ľudí vo svojom okolí, o ktorých vieš, že nežijú s Ježišom (pritom to môžu byť ľudia, ktorí sú každú nedeľu v kostole, len nie je to z lásky k Ježišovi, ale zo zvyku či tradície). A hneď dnes sa začni za nich modliť, aby ich Pán pripravil na tvoje ohlasovanie vykúpenia. Do októbra urob všetko pre to, aby si sa s tými ľuďmi spriatelil, aby zakúsili, ako veľmi ich miluješ... Potom, keď im budeš hovoriť, ako veľmi ich miluje Ježiš, uvidíš Božie zázraky.
Vrátim sa k čítaniu z Knihy zjavenia. Je o tom, že Boh nám daruje nové nebo a novú zem. Dostaneme dedičstvo, ktoré nám je prisľúbené. Môžeme to vnímať aj ako odmenu za to, že sme sa usilovali žiť nové prikázanie – milovať ako Ježiš. Teda dovoliť Bohu, aby žil v nás a v nás miloval ľudí.
Kruh je uzavretý. Ži s Ježišom. Potom budeš milovať ako Ježiš. To ťa povedie k tomu, že budeš ohlasovať vykúpenie a mnohých privedieš k láske k Ježišovi. Tým sa upevní tvoja láska s Ježišom. Budeš s ním žiť. Všetci spoznajú, že patríš Ježišovi. Aleluja!

20140610_bn.jpg


Na stiahnutie

19. 5. 2019.docNávrat späť