24. 11. 2017
Domov   >   Ostatné   >   Zamyslenia

Zamyslenie na 34. nedeľu v cezročnom období: Kristus Kráľ!

Veľmi sa teším na deň, keď Kristus príde a povie mne aj mnohým, ktorých milujem: „Poďte, požehnaní môjho Otca!" 

A odôvodní to takto: „Usmial si sa na starca... Pohladil si plačúce dieťa... Povzbudil si kňaza trpiaceho samotou a nepochopením... Mal si pre mňa čas... Sprevádzal si zomierajúceho... Išiel si na nákup v daždi namiesto svojej manželky..." Koľko krásnych dôvodov bude mať Boh na to, aby nás pozval k sebe: „Poďte, požehnaní môjho Otca!"

V dnešnom evanjeliu sú tie dôvody povedané tak všeobecnejšie (hoci zároveň veľmi konkrétne), no pri poslednom súde nám ich Boh možno povie veľmi osobne: „Pamätáš si, ako si štvrtý novembrový týždeň roku 2017 ........ ?" Čo myslíš, čo si tento týždeň urobil také, že sa z toho Boh teší?

Možno si pomyslíš, že ktovie, ako to tam bude, možno sa zachveješ úzkosťou, či naozaj ťa Ježiš postaví po svojej pravici. Je to pochopiteľné, lebo jediným zlým skutkom, ktorý neoľutujeme, môžeme všetko zmazať... No ak by sme žili v takých úzkostiach neustále, asi by nás to ochromilo a nerobili by sme nič. Práve preto sa nám Boh v prvom čítaní prihovára povzbudením o tom, že on sám vedie svoje ovce. Osobitne si všimni túto vetu: „Stratené ovce vyhľadám, rozptýlené privediem naspäť, zranené obviažem, slabé posilním, tučné a silné ochránim a budem ich pásť svedomito" (Ez 34, 16). Iste patríš medzi tieto ovce. A sám Boh sľubuje, že o každú sa postará podľa toho, čo potrebuje. Prečo by vynechal práve teba?

A to je dôvod môjho radostného očakávania na Kristov príchod. Príde ako Kráľ, bude súdiť, ale ak je Ježiš životom môjho života, ak som v ňom zakorenený, na ňom postavený, môžem síce s chvením a bázňou, ale aj s veľkou dôverou čakať deň, keď príde.

No ten veľký deň bude mať aj svoju druhú stránku – odsúdenie tých, ktorí nemilovali... Je na nás, aby ich bolo čo najmenej. Aby sme medzi nimi neboli aj my. Seba zachránime, ak budeme pre iných. Ako Ježiš. Už dnes môžeš niekomu pomôcť, aby raz zaujal miesto po Ježišovej pravici. Alkoholikovi, klebetnici, stratenému synovi, preklínajúcemu otcovi, svätuškárskej žene... Pros Ducha Svätého, aby ti ukázal, ako to môžeš urobiť. A potom to aj urob.

Kristus Kráľ ťa raz postaví po svojej pravici alebo ľavici. Kde sa chceš dostať?

Milovaný Ježiš, chcem raz stáť po tvojej pravici, ako tvoj vyvolený. Milujem ťa! A prosím, veď ma životom, aby sa moja túžba naplnila. A aby tam raz so mnou stáli aj všetci, ktorých si nosím v srdci.


TOA34-17_bn Mt 25,31-46.jpg


Na stiahnutie

26. 11. 2017.docNávrat späť