23. 11. 2018
Domov   >   Ostatné   >   Zamyslenia

Zamyslenie na 34. nedeľu v cezročnom období: Kristus je Kráľ!

Nielen dnešné čítania, ale celá dnešná slávnosť Krista Kráľa ma napĺňa radosťou. A nielen vnútornou. 

Chce sa mi tancovať, spievať, kričať... Lebo môj Milovaný, môj Záchranca a Pán je Kráľ! Ten, ktorý podstúpil smrť, aby ma zachránil, je suverénnym vládcom celého sveta a nič sa mu nemôže vzoprieť. Iste, diabol sa ešte stále o čosi pokúša, niekedy sa dokonca zdá, že má navrch, ale nie je vari napísané, že Ježiš ho pri svojom návrate porazí dychom svojich úst (2 Sol 2, 8)? A my máme účasť na tomto víťazstve; tým, že dnes žijeme s Ježišom, dnes s Ježišom víťazíme.

Keď si pozerám dnešné čítania, sú jednou veľkou oslavou môjho Pána – „dostal moc a slávu i kráľovstvo... jeho vláde je večná..." (Dan 7, 14); „Pán kraľuje, velebou sa zaodel" (Ž 93, 1a); „Jemu... sláva a vláda na veky vekov" (Zjv 1, 5. 6). A celý rozhovor s Pilátom je len potvrdením Ježišovho majestátu. Veď ani tvárou v tvár smrti Ježiš nepanikári, neuhýba, ale jasne o sebe hovorí, že je Kráľ – vládca kráľovstva, ktoré nie je z tohto sveta. Preto je ako verš pred evanjeliom uvedené toto zvolanie: „Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom! Požehnané kráľovstvo nášho otca Dávida, ktoré prichádza!"

Neviem vyjadriť radosť, ktorú z týchto textov prežívam. Vnímam, že ma to presahuje. Viem však, že pred Ježišom sa skloní každé koleno na nebi, na zemi i v podsvetí a každý jazyk vyzná: „Ježiš Kristus je Pán" na slávu Boha Otca! (Pozri Flp 2, 10 – 11.) Môj Pán je a vždy bude nesmierne vyvýšený. A my s ním. Nik, kto ho miluje, neostane v smrti a biede. Bude oslávený s Ježišom. Mnohí už sú. Mnohí ešte budeme.

Žijeme v tejto nádeji, ktorá nám dáva silu vzdorovať zlu a prežívať, privlastňovať si Ježišovo víťazstvo. On nám ho dáva v hojnosti, aby ľudia aj našich časov videli, že zlo nemá nijakú moc, ak mu ju my sami nedáme. Môže zabíjať, mučiť, prenasledovať, ale nemôže zvíťaziť. Lebo nijaké zlo neprejde do večnosti. My áno!

Svet toto nemôže pochopiť, lebo svet žije pre seba. Ak žiješ pre Ježiša, tak vieš, že on je Pravda, že jeho slová sú pravda. A nemusíš sa báť, nemusíš sa skrývať, ale na každom kroku môžeš vyznávať: „Ježiš Kristus je Pán!" Ak si to ešte nerobil, skús to v týchto dňoch. Zmení sa ti život.

Dnešným textom končím tému, ktorej som sa celý rok niekedy priamo, inokedy len kdesi v pozadí, akoby náznakom, venoval: „... sme Kristovou ľúbeznou vôňou pre Boha" (2 Kor 2, 15a). Ježiš nechce byť v nebi sám, chce, aby sme tam s ním kraľovali (pozri 2 Tim 2, 12). Boh vníma našu vôňu, ktorú nadobúdame zo spojenia s Kristom v krste, ktorú sa posilňuje každou spoveďou a sýtením sa Kristovým telom, lebo mocou jeho Ducha sa čoraz viac premieňame na jeho slávny obraz (porov. 2 Kor 3, 18). To nie je teológia, to je každodenný fakt.

Teším sa, že keď sa niekedy stretneme niekde na ulici, spoznáme sa podľa toho, že budeme „voňať Kristom" – celé naše bytie bude kričať: „Milujem Ježiša, patrím mu, som Boží!"


20140573_bn.jpg


Na stiahnutie

25. 11. 2018.docNávrat späť