27. 10. 2017
Domov   >   Ostatné   >   Zamyslenia

Zamyslenie na 30. nedeľu v cezročnom období: Bezmocnosť a sila

Súvis medzi prvým čítaním a evanjeliom sa dnes zdá byť celkom jasný.

Pán Ježiš hovorí v evanjeliu o dvoch najväčších prikázaniach a v prvom čítaní sú spomenuté niektoré konkrétne situácie, v ktorých treba prejaviť lásku blížnemu. Akosi však do tohto kontextu nepasuje žalm. Je v podstate oslavou Boha, výpočtom toho, čím všetkým Boh pre mňa je: sila, opora, útočište, osloboditeľ, pomoc, štít, ochranca, Záchranca, spása. Ako súvisí príkaz lásky a tento zoznam?

Môj laický pohľad mi hovorí, že prikázanie lásky k Bohu a najmä k blížnemu je nad moje sily. Neviem nezištne milovať. (Napríklad môj postoj k cudzincom [aké je to dnes aktuálne!] je skôr poznamenaný strachom než ochotou prijať ich.) A preto k tomu, aby som miloval blížneho, potrebujem pomoc Boha. Toto vyjadruje dnešný žalm – chcem milovať, nezvládam to sám, ale s pomocou Boha to ide: „Svojmu kráľovi dávaš veľké víťazstvá" (Ž 18, 51a). To ty si tým kráľom, ktorý dosahuje z Božej milosti veľké víťazstvá. Ty si ten obdarovaný, Bohom vyvolený, ktorý má schopnosť milovať a konať dobro.

Stojí za to prečítať si a pomodliť sa 18. žalm celý. Niečo v ňom sa týka priamo Dávida, niektoré verše môžeme vztiahnuť na Ježiša, no iste tam nájdeš aj také, ktoré sa vzťahujú na teba. Spomeň si pri nich na konkrétne situácie, keď si zakúsil Božiu pomoc, keď si dosiahol víťazstvo. Možno si si to vtedy ani neuvedomil, ale pri spätnom pohľade môžeš zrazu zistiť, že to Boh konal v tvojom živote. Zapisuj si tie udalosti do zošita a často sa k nim vracaj. Budú v tebe vzbudzovať vďačnosť voči Bohu a novú odvahu milovať, lebo budeš vedieť, že Boh ide s tebou, že je na tvojej strane...

Takže na jednej strane sme bezmocní konať dobro (milovať blížneho), na druhej strane, ak uveríme Bohu a začneme ho milovať, dostaneme jeho silu pre skutky lásky. A vieš, aký silný je Boh?

Ešte chcem zamerať tvoju pozornosť na tri slová v zozname, ktorý som napísal na začiatku: osloboditeľ, Záchranca, spása. Tieto slová sa priamo vzťahujú na to, že v láske denne zlyhávame. No Boh nám hovorí, aby sme preto nezúfali, aby sme nerezignovali. On je ochotný a schopný (!) očistiť nás od každého zlyhania, uzdraviť každé zranenie spôsobené neschopnosťou milovať (vlastnou či iného človeka). Ak teda zlyháš v láske, neboj sa utekať k nemu s prosbou o odpustenie. A potom utekať k ľuďom a znovu ich milovať s ešte väčšou silou, veď Boh je tvoja sila a štít!


TOA30-17_bn Mt 22,34-40.jpg


Na stiahnutie

29.10. 2017.docNávrat späť