29. 09. 2017
Domov   >   Ostatné   >   Zamyslenia

Zamyslenie na 26. nedeľu v cezročnom období: Formovanie svedomia

Vieš, čo patrí medzi najväčšie problémy kresťanov všetkých čias? Že vedia, čo je dobré, čo je správne, no nekonajú podľa toho. 

V našej dobe sa však zdá byť tento problém ešte vypuklejší, lebo mnohé veci sa relativizujú. Čo bolo ešte nedávno zlé, dnes sa stáva módou a prejavom akože slobody. Len si zober také predmanželské spolužitie. Kedysi vážne previnenie nielen voči prikázaniam, ale aj voči spoločnosti. Dnes? Už takmer prevládajúci spôsob života. Rovnako ako spolužitie bez manželstva.

Čím to je, že my ako kresťania poznáme pravdu, no niekedy sa jej až ľahostajne zriekame? Čo spôsobuje, že v kostole hovoríme Bohu: „Idem," no cez týždeň na Božiu vinicu ani nepomyslíme a žijeme (mnohí) podľa (ne)morálky tohto sveta? Chýba nám Kristovo zmýšľanie, ku ktorému nás vyzýva svätý Pavol v dnešnom prvom čítaní (Flp 2, 5).

Aké teda bolo Kristovo zmýšľanie? Služba a poslušnosť. Byť pre druhých a plniť Otcovu vôľu. Až na smrť...

Aké je zmýšľanie mnohých kresťanov? Uvediem len jeden konkrétny príklad, vyjadrený vetou: „Mám právo na odpočinok." Iste, máš. No máš povinnosť odpočívať tak, aby tvoj oddych slúžil k regenerácii telesných i duševných síl. Ak odpočívaš sledovaním bezduchých televíznych programov, ktoré ti ničia dušu, čo dáš potom ľuďom, ktorým máš slúžiť?

A vieš, čo je radosťou mnohých kresťanov, usilujúcich sa o svätosť? Že dobrý Boh z našich problémov nerobí tragédiu, ale vždy, neustále nám pomáha, aby sa naše zmýšľanie a potom aj konanie stávalo podobným tomu Kristovmu. Máme Cirkev, sviatosti, Písmo, modlitbu, spoločenstvá... To všetko sú skvelé (aj náročné) prostriedky na to, aby sa v nás očisťoval Boží obraz, aby sme čoraz viac žiarili ľuďom okolo seba, žeby tak v nás videli Krista... Včera som osadzoval pri našom dome obrubníky. Taká nanič robota pre amatéra. Ale mal som pritom úmysel – aby bol Boží svet krajší, aby sa viac zaskvelo Božie kráľovstvo. A už sa teším, keď sa pri našom dome niekto zastaví a pochváli, aké to tu máme pekné. Budem mu hovoriť o Božej kráse...

Dal som dnešnému textu názov formovanie svedomia. Lebo každý text Písma je formovaním svedomia. Dúfam, že aj môj komentár ti pomôže zmeniť zmýšľanie, správne sa rozhodovať a poslúchať Boha tak ako Ježiš Kristus.


TOA26-17_Mt 21,28-32.jpg


Na stiahnutie

1.10. 2017.docNávrat späť