23. 08. 2019
Domov   >   Ostatné   >   Zamyslenia

Zamyslenie na 21. nedeľu v Cezročnom období: Spása

„Keď Kristus nevstal, vaša viera je márna... Ale Kristus vstal z mŕtvych" (1 Kor 15, 17ab. 20a).

Dve veci ma veľmi zaujali v dnešných čítaniach. Prvou je „drzosť" žalmistu. Podľa toho, čo som o tomto najkratšom žalme čítal od múdrych ľudí, tento žalm je reakciou na vyslobodenie z babylonského zajatia a na všetky prejavy Božej moci, ktoré Izraeliti zažili. Boli také veľké, že žalmista vyzýva všetky národy a všetkých ľudí, aby žasli nad tým, čo Boh s Izraelom urobil, a aby Boha oslavovali. V podstate je to ohlasovanie radostnej zvesti: „Boli sme takí zlí, toľko hlúpostí sme urobili, boli sme Bohu takí neverní..., a pozrite, čo napriek tomu všetkému urobil: vyslobodil nás, odpustil nám. To isté môže urobiť aj pre vás. Oslavujte ho!"

Všimni si responzórium, ktoré pri tomto žalme (nielen dnes) spievame: „Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium." Možno si pri tých slovách myslíme, že máme ísť a hovoriť niečo z toho, čo napísali Marek, Matúš, Lukáš a Ján. Nie, vôbec nie. Máme ísť a každému hovoriť o tom, čo Boh urobil pre nás. Ozaj, čo Boh urobil tento týždeň pre teba? Povedal si to niekomu? Možno to bolo niečo celkom obyčajné, ale ty si vedel, že to pre teba urobil Boh...

Druhá vec je bázeň, ktorú vo mne vyvolávajú Ježišove slová o vstupe do nebeského kráľovstva: „Ja neviem, odkiaľ ste" (Lk 13, 25. 27). Nepovedal ich nejakým cudzincom, ale ľuďom, ktorí sa odvolávali na to, že s ním jedli a pili... Rozumieš? Aj mne či tebe sa to môže stať – ak budeme páchateľmi neprávosti. Preto ak vnímaš, že niečo nerobíš podľa milosrdenstva, tak ešte dnes zmeň svoje zmýšľanie i konanie. (Odporúčam prečítať si knihu Večne spievajú lesy od Trygve Gulbranssena. Je v nej príbeh starého Daga, ktorý tridsať rokov kráčal cestou práva, no zároveň cestou tvrdosti srdca... a zakúsil zmenu.) Ináč sa ti môže stať, že raz začuješ hrozné slová. Neriskuj.

Keď obe tieto myšlienky spojíme, tak máme pred sebou ... spásu, záchranu ľudí, o ktorých si možno myslíme, že sú stratení. Veď vari nehovorí dnes Ježiš: „Prídu od východu i západu, od severu i od juhu a budú stolovať v Božom kráľovstve" (Lk 13, 29)? Takže sa oplatí ohlasovať radostnú zvesť o veľkých i malých, ak také sú, Božích skutkoch, lebo každý, kto ju počuje, môže byť spasený! „Lebo viera je z hlásania" (Rim 10, 17).

Záleží ti na spáse ľudí, s ktorými žiješ, s ktorými sa stretávaš?


Na stiahnutie

25. 8. 2019.docNávrat späť