17. 01. 2020
Domov   >   Ostatné   >   Zamyslenia

Zamyslenie na 2. nedeľu v Cezročnom období: Vydávam svedectvo

„Nik nemôže povedať: ‚Ježiš je Pán,‘ iba ak v Duchu Svätom" (1 Kor 12, 3b).

„Vydávam svedectvo, že toto je Boží Syn" (Jn 1, 34). Ján presne vedel, načo žije – mal vydať svedectvo, keď spozná, kto je mesiáš. A keď uvidel Ježiša, nezaváhal. Vyznal: „Toto je Boží Syn."

Je zvláštne, že ako málo ľudí na toto Jánovo svedectvo zareagovalo. Podľa evanjelií vlastne len Ondrej a Ján. Bolo Jánovo svedectvo také slabé? Alebo „hluchota" ľudí okolo neho taká veľká, že síce počuli, ale nie srdcom?

Každý pokrstený, každý, kto sa stretol s Ježišom a podriadil mu svoj život, žije nato, aby o tom vydal svedectvo. Možno ho vydávame už roky, no odozva je biedna, takmer žiadna. Znamená to, že naše svedectvo je také slabé? Alebo že je taká veľká „hluchota" ľudí okolo nás?

Asi platí oboje. Ale nech nás to neodradí. Naša úloha sa nemení bez ohľadu na to, aké sú výsledky. Teším sa na večnosť, keď raz uvidím ľudí, ktorí mi povedia: „Tvoj úsmev, tvoje potešujúce slová, tvoj plač, tvoje volanie... mi pomohli stretnúť Ježiša a uveriť mu." A to isté budem môcť povedať mnohým z tých, ktorí sa nejako dotkli môjho života.

Čo mám urobiť, aby som to vo večnosti – a s niektorými ľuďmi už tu na zemi – mohol zažiť? Odpoveď som našiel v prvej vete Pavlovho Prvého listu Korinťanom. Ak si dnes pri svätej omši pozorne počúval, Pavol v tej jednej vete štyri razy spomína Ježiša Krista, Pána. Celý Pavlov život sa točil okolo Ježiša. Keď si čítam jeho listy, vnímam, ako je Kristus pre neho všetkým: „Vo mne žije Kristus" (Gal 2, 20).

Možno si povieš: „Hej, veď bol apoštol, nemal iné na práci." Ale nie je to tak. Pavol bol výrobca stanov a tvrdo pracoval vlastnými rukami, aby nebol nikomu na ťarchu (pozri napríklad Sk 18, 3; 1 Sol 2, 9; 2 Sol 3, 8). Vedel, čo znamená zarábať si na živobytie. Ale to neznamenalo, že Ježiš bol pre neho dôležitý len vtedy, keď ho priamo ohlasoval. Ježiš totiž bol jeho životom.

Takže ak si myslíš, že tvoje svedectvo je slabé, skontroluj svoj vzťah s Ježišom. Je pre teba prvý vždy a vo všetkom? Ak nie, to sa dá pomerne ľahko napraviť. Pokánie ako prvý krok, potom každodenné úsilie všetko robiť s Ježišom, hovoriť všetko s Ježišom, svoje myšlienky vždy konzultovať s Ježišom...

Ak je však problémom „hluchota" ľudí okolo nás, tak môžeme „zvýšiť hlas" – napríklad tým, že začneme robiť zázraky. Nepozdáva sa ti to? Ježiš povedal: „Aj ten, kto verí vo mňa, bude konať skutky, aké ja konám, ba bude konať ešte väčšie, lebo ja idem k Otcovi. A urobím všetko, o čo budete prosiť v mojom mene, aby bol Otec oslávený v Synovi" (Jn 4, 12 – 13). Pavol zas ukazuje cestu duchovných darov – prečítaj si 14. kapitolu Prvého listu Korinťanom, kde hovorí, že máme dychtiť po duchovných daroch (v. 1). A modli sa za ľudí okolo seba (pozri Kol 4, 3), aby ich Boh uzdravil z duchovnej hluchoty.

Čaká nás veľa práce. Na každý deň. „Toto je Boží Syn." Som Ježišovým svedkom.


20140648_bn.jpg


Na stiahnutie

19. 1. 2020.docNávrat späť