03. 01. 2020
Domov   >   Ostatné   >   Zamyslenia

Zamyslenie na 2. nedeľu po Narodení Pána: Božia interpretácia

„Nik nemôže povedať: ‚Ježiš je Pán,‘ iba ak v Duchu Svätom" (1 Kor 12, 3b).

Po pomerne jasných a ľahko pochopiteľných textoch doterajších dní Vianočného obdobia prichádza pred slávnosťou Zjavenia Pána niečo ako zhrnutie významu všetkého toho, čo sa udialo. Zvestovanie, vtelenie, narodenie, anjeli, pastieri, obriezka... to všetko sú udalosti, ktoré si vieme nejako predstaviť, ktoré sú nášmu zmýšľaniu viac či menej blízke. No hrozí nebezpečenstvo, že môžeme ostať len na povrchu – počalo sa a narodilo sa dieťa, zrejme výnimočné, ale predsa len dieťa. Dostalo meno Ježiš. A čo?

Texty tejto nedele nám dávajú Boží pohľad na všetky tie ľudské, hoci zároveň tiež nadprirodzené udalosti. Akúsi Božiu, božskú interpretáciu, aby sme videli viac ako to, čo dokážu vidieť naše oči.

Autor Knihy múdrosti hovorí, že samotná Múdrosť zostúpila na zem. A nielen to – prebýva vo svojom vyvolenom ľude. V nás. V tebe i vo mne.

Evanjelista Ján hovorí o večnom Slove, ktoré prišlo na zem. A „tým, ktorí ho prijali, dal moc stať sa Božími deťmi" (Jn 1, 12). Nám. Tebe i mne.

Apoštol Pavol v oslavnom hymne zvelebuje Boha Otca za všetko požehnanie, ktoré dal ľuďom. Nám. Tebe i mne. A pridáva dôležitú modlitbu o schopnosť chápať to, čo sa udialo a deje (pozri Ef 1, 17 – 18).

Po prečítaní či vypočutí týchto textov mi srdce napĺňa dôvera. Boh sa o mňa od večnosti stará a celé dielo, ktoré sme v týchto dňoch oslavovali vo viditeľných znakoch, má dosah – a skvelý dosah – na môj večný život. Táto myšlienka mi dnes dodáva pokoj. Lebo keď som si ráno prečítal správu o útoku Američanov na iránskeho generála, premkla ma hrôza z toho, čo sa deje a čo sa môže stať. Naplnilo ma volanie o Božie milosrdenstvo. A čítania nedeľnej liturgie mi potom vrátili pokoj. Sme, som v Božích rukách, v rukách milujúceho Otca. Božia Múdrosť je s nami, v nás. Nikdy nás neopustí...

Skúsme v tomto poslednom týždni Vianočného obdobia prežívať práve toto. Boh nás nikdy neopustí. Nech sa deje čokoľvek, s odvahou v srdci hlásajme sebe i iným: „Ježiš je Pán!"

PS. Dnešné čítania sú nesmierne dôležité pre to, aby sme neostali v našich ľudských interpretáciách. Ak by sme nemali tie Božie interpretácie, tak celé Vianoce by aj pre nás kresťanov boli len jedným divadlom, prázdnym sviatkom bez nejakého hlbšieho významu. Stojí za to si dnešné texty znovu a znovu čítať a vnímať, že v nich je Boh. Živý Boh. Skutočný Boh. Pravý Boh. Otec.


20140646_bn.jpg


Na stiahnutie

5. 1. 2020.docNávrat späť