17. 07. 2020
Domov   >   Ostatné   >   Zamyslenia

Zamyslenie na 16. nedeľu v Cezročnom období: „Potešujte môj ľud!“

„Nik nemôže povedať: ‚Ježiš je Pán,‘ iba ak v Duchu Svätom" (1 Kor 12, 3b).

Taký výber liturgických čítaní, aký je túto nedeľu, sa ma vždy hlboko dotkne. Obraz Boha, ktorý je nesmierne ľudský. Zvláštne vyjadrenie, však? Nesmierne ľudský Boh. Má moc poruke, stačí mu len chcieť, no on je zhovievavý. Dokonca nás svojou zhovievavosťou poučuje, že človek má byť vo svojej snahe po spravodlivosti ľudský. Dnešné čítanie z Knihy múdrosti by si mali prečítať všetci tí, čo píšu na internetových stránkach nenávistné, odsudzujúce komentáre... A nielen prečítať, ale aj prijať poučenie. Byť ľudský.

V tom istom tóne pokračuje žalmista: „Ty, Pane, si dobrý a láskavý a veľmi milostivý... Ty, Pane, si Boh milosrdný a láskavý, zhovievavý, veľmi milostivý a verný" (Ž 86, 5. 15). Žalmista pritom prízvukuje, že je to ten istý mocný Boh, ktorého spomína prvé čítanie, lebo hovorí: „Si veľký a robíš zázraky" (v. 10).

Aj Pavol píše Rimanom o Bohu, ktorý prichádza na pomoc našej slabosti. Konkrétne v modlitbe. Koľkokrát sa sami odsudzujeme za svoju nesústredenosť, roztržitosť, neschopnosť počúvať... Ale Boh nás neodsudzuje, naopak, skláňa sa k nám v našej slabosti a dáva nám Ducha, aby sa modlil za nás.

Vrcholom zobrazovania mocného Boha, ktorý je ľudský, je v dnešných čítaniach evanjelium. Podobenstvo o kúkoli. Boh ho nedá zničiť hneď, ako ho možno rozoznať od pšenice. Čaká do žatvy. Nie preto, že sa škodoradostne teší na zničenie kúkoľa, ale preto, že vie, že do žatvy sa kúkoľ na Božej roli môže zmeniť na pšenicu. Beda však tým, čo neprejavia milosrdenstvo. „Syn človeka pošle svojich anjelov a vyzbierajú z jeho kráľovstva všetky pohoršenia a tých, čo pášu neprávosť, a hodia ich do ohnivej pece. Tam bude plač a škrípanie zubami" (Mt 13, 41 – 42).

Ako nadpis pre moje dnešné písanie som si zvolil prvý verš 40. kapitoly Knihy proroka Izaiáša: „Potešujte, potešujte môj ľud." Lebo dnes nás sám Boh potešuje svojím slovom.

Skús dnes niekoho potešiť tým, že mu predstavíš obraz Boha ako veľmi ľudského. Viem, je to zvláštne vyjadrenie: nesmierne ľudský Boh. Ale aké potešujúce! Skús byť ako Boh – nesmierne ľudský. Dá sa to.


20140675_bn.jpg


Na stiahnutie

19. 7. 2020.docNávrat späť