26. 04. 2024
Domov   >   Ostatné   >   Zamyslenia

Pevné spojenie (Piata veľkonočná nedeľa)

Cesta radosti - Pevné spojenie (Piata veľkonočná nedeľa)

Ratolesť musí byť spojená s viničom a čerpať z neho, aby mohla žiť a prinášať ovocie. Nielen žiť, ale aj prinášať ovocie. Oboje je dôležité. Ináč ju odrežú, nechajú vyschnúť a hodia do ohňa.

Tak je to s každým z nás. Krstom sme boli naštepení na pravý vinič, ktorým je Kristus. Životom viery z neho čerpáme všetko potrebné, aby sme nezahynuli v tomto svete. Duch Svätý nás zahŕňa svojimi darmi. A Otec čaká ovocie. Aké? „Láska, radosť pokoj, zhovievavosť, láskavosť, dobrota, vernosť, miernosť, zdržanlivosť" (Gal 5, 22 – 23). Ak prijímame dary Ducha, ale neprinášame ovocie, hrozí nám odrezanie a vyhodenie na oheň.

Ako príklad prinášania ovocia si všimnime Šavla v prvom čítaní. Keď prišiel do Jeruzalema a vďaka Barnabášovi sa dostal k apoštolom, hneď začal ohlasovať Ježiša ako Mesiáša. Nenechával si poznanie Ježiša pre seba, ale chcel, aby každý okolo neho vedel a veril, že v nikom inom niet spásy (pozri Sk 4, 12). Prinášal ovocie. Zrejme jeho horlivosť nevedela stráviť ani jeruzalemská cirkev, lebo keď zistili, že ho chcú zabiť, bez okolkov ho poslali čo najďalej – až domov do Tarzu. Tento voči Šavlovi možno tvrdý krok však priniesol ovocie – pokoj pre cirkev, jej upevňovanie, život v bázni pred Pánom a rast v úteche Ducha (pozri Sk 9, 31).

Ovocie Ducha, ktoré apoštol Pavol spomína v Liste Galaťanom, je veľmi dobrým návodom na spoznanie, či môj život je skutočne život v Duchu, podľa Božích plánov a požiadaviek. Dnes je totiž veľa kresťanov (možno sa stačí pozrieť v blízkej rodine), ktorí šíria okolo seba zlobu, aroganciu, agresivitu, nepravdu, nenávisť... Nezvíťazíme, ak sa im prispôsobíme, ak prijmeme ich spôsob boja. Naším spôsobom boja je ostať pevne spojený s Kristom, dennodenne z neho čerpať a prinášať spomínané ovocie. Ak sa totiž budeme medzi sebou hrýzť a žrať, tak podľa Pavlových slov musíme dať pozor, aby sme sa navzájom neponičili... (pozri Gal 5, 15).

Skontroluj dnes svoje spojenie s Kristom. Či je pevné (často posilňované modlitbou, čítaním Písma a prijímaním Eucharistie), dobre očistené (napríklad sviatosťou zmierenia alebo dokonalou ľútosťou). Či v tebe prúdi Kristova miazga – Duch Svätý. A aké je tvoje ovocie – to najlepšie zistíš tak, že sa opýtaš najbližších, či vidia na tebe spomínaných deväť plodov ovocia Ducha.


Na stiahnutie

28. 4. 2024.docNávrat späť