18. 11. 2018

Farský kostol sv. apoštola Ondreja, Papradno (1792)

Jednoloďový kostol z roku 1792, postavený v neskoro-barokovom slohu, zasvätený sv. Ondrejovi, apoštolovi. Známy mohutným píšťalovým trojmanuálovým 56-registrovým organom, jedným z najväčších na Slovensku.

Viac o kostole na webovej stránke farnosti.

Sv. omše 

  • Nedeľa:  7:40 ;  10:30

  • Pondelok:  17:00 /  18:30 L
  • Streda:  6:10
  • Štvrtok:  17:00 /  18:30 L
  • Piatok:  17:00 /  18:30 L
  • Sobota:  7:30
L - cez letné obdobie
Z
- cez zimné obdobie


Spovedanie

  • v týždni:  1/2 hod. pred sv. omšou 
  • Nedeľa:  od 7:00 do 7:30 h.

Návrat späť