príprava kpm
Termín od: 30. 11. 2017 18:00
Termín do: 30. 11. 2017 19:00