Sviatosť birmovania - Žilina-Hájik - biskup
Termín od: 20. 5. 2018 08:00
Termín do: 20. 5. 2018 10:00
Sviatosť birmovania - Martin Sever - GV
Termín od: 20. 5. 2018 08:30
Termín do: 20. 5. 2018 10:00