Odborná komisia biblickej olympiády
Termín od: 20. 9. 2017 07:00
Termín do: 20. 9. 2017 12:00
Miesto: Malá zasadačka pri DKÚ