Sviatosť birmovania - Divina - biskup
Termín od: 6. 5. 2018 08:30
Termín do: 6. 5. 2018 10:00
Sviatosť birmovania - Horné Kočkovce - GV
Termín od: 6. 5. 2018 09:00
Termín do: 6. 5. 2018 10:30