Sviatosť birmovania - Zástranie - B
Termín od: 5. 11. 2017 09:00
Termín do: 5. 11. 2017 11:00