Dokumenty a homílie

Pastiersky list na nedeľu Svätej rodiny 2 ...
Pastiersky list na nedeľu Svätej rodiny 2017Drahí bratia a sestry v Kristovi, milé rodiny!
Zbierka pri Božom hrobe
Zbierka pri Božom hrobe Dokument/List adresovaný biskupom, ktorý stručne opisuje situáciu, potreby kresťanov vo Svätej zemi a na Blízkom východe
Pastiersky list žilinského biskupa na nedeľu  ...
Pastiersky list žilinského biskupa na nedeľu 25. decembra 2016 Milí bratia a sestry v Kristovi, opäť tu máme Vianoce, čas radosti, lásky, pokoja a šťastia. Všetky aktivity materiálneho, či duchovného snaženia počas predchádzajúcich adventných dní smerovali k tomu, aby sa to naplnilo. Napriek tomu skúsenosť nás učí, že tieto chvíle plné ...
Príhovor biskupa ku kňazom na Zelený št ...
Príhovor biskupa ku kňazom na Zelený štvrtokDrahí bratia kňazi, diakoni, zasvätené osoby, milí bratia a sestry, milí mladí priatelia.
Pochod za život - Košice 2013
Pochod za život - Košice 2013Homília žilinského biskupa Tomáša Galisa
SDM2013: Piatok- tretia katechéza po slovenskySDM2013: Piatok- tretia katechéza po slovensky Rio de Janeiro, 25.7. - Aj v piatok pokračoval program na WYD2013 v Rio de Janeiro katechézami v jazykoch pútnikov. Tretiu a záverečnú katechézu v slovenčine predniesol Mons. Tomáš Galis. Témou bolo motto Buďte misionármi: "choďte!". Prinášame pracovný ...
Strana: 1 2 3 4 5 6
Strana 1 z 6