príprava KPM
Termín od: 21. 9. 2017 17:00
Termín do: 21. 9. 2017 20:00
Miesto: sála