Zasadnutie skupiny garantov Nového kurikula
Termín od: 29. 5. 2018 07:30
Termín do: 29. 5. 2018 11:30
Miesto: Žilina, Slovensko
Oceňovanie ZŠ s o. biskupom
Termín od: 29. 5. 2018 07:30
Termín do: 29. 5. 2018 13:00