kurz prípravy na manželstvo
Termín od: 1. 12. 2017 00:00
Termín do: 4. 12. 2017 00:00
Vzdelávanie - Čítanie biblie s porozumením
Termín od: 8. 12. 2017 06:00
Termín do: 9. 12. 2017 16:30
Miesto: Žilina, Slovensko
Vianočné posedenie s kapustnicou - Rodinkovo
Termín od: 15. 12. 2017 14:00
Termín do: 15. 12. 2017 18:00
Miesto: Veľká aula