Presbyterská rada
Termín od: 28. 9. 2017 07:00
Termín do: 28. 9. 2017 12:00