Kurz prípravy na manželstvo
Termín od: 11. 5. 2018 00:00
Termín do: 14. 5. 2018 00:00
Sviatosť birmovania - Panny Márie Kysucké Nové Mesto - biskup
Termín od: 13. 5. 2018 08:30
Termín do: 13. 5. 2018 10:00
Sviatosť birmovania - Sv. Jakuba Kysucké Nové Mesto - GV
Termín od: 13. 5. 2018 09:00
Termín do: 13. 5. 2018 10:30