Kurz prípravy na manželstvo
Termín od: 11. 5. 2018 00:00
Termín do: 14. 5. 2018 00:00
Sviatosť birmovania - Púchov - biskup
Termín od: 12. 5. 2018 08:00
Termín do: 12. 5. 2018 10:00
Sviatosť birmovania - Čadca-Kýčerka - GV
Termín od: 12. 5. 2018 08:30
Termín do: 12. 5. 2018 10:00