kurz prípravy na manželstvo
Termín od: 1. 12. 2017 00:00
Termín do: 4. 12. 2017 00:00
Charita
Termín od: 4. 12. 2017 13:00
Termín do: 4. 12. 2017 18:00
Miesto: Veľká aula
správna rada Inštitút Communio - návrh termínu
Termín od: 5. 12. 2017 00:00
Termín do: 6. 12. 2017 00:00
Miesto: katech. zasadačka
Vzdelávanie - Čítanie biblie s porozumením
Termín od: 8. 12. 2017 06:00
Termín do: 9. 12. 2017 16:30
Miesto: Žilina, Slovensko
Vianočné posedenie s kapustnicou - Rodinkovo
Termín od: 15. 12. 2017 14:00
Termín do: 15. 12. 2017 18:00
Miesto: Veľká aula
Kapustnica časopisu
Termín od: 18. 12. 2017 15:00
Termín do: 18. 12. 2017 18:00
Vianočné posedenie s kapustnicou
Termín od: 20. 12. 2017 12:00
Termín do: 20. 12. 2017 15:00