02. 08. 2018

14. ročník cyklopúte - Pominovec

Už každoročne poslednú augustovú nedeľu vo Farnosti Bolešov v Pominovci,
pri príležitosti hodovej slávnosti ku cti mučeníckej smrti Jána Krstiteľa, ktorej je zasvätený pominovský kostolík, sa od roku 2004 koná aj púť cyklistov.
 

14. ROČNÍK CYKLOPÚTE, teda 15. cyklopúť BUDE 26. augusta 2018 o 11.00 h.

sv. omšu bude celebrovať vdp. Mgr. Richard FOLUČKA, farár Farnosti Pruské.

Všetkých priaznivcov cyklistiky teda srdečne pozývame: 
príďte si oddýchnuť od všedných starostí, na miesto s veľkou duchovnou a historickou hodnotou, ktoré naplní vaše srdce pokojom....
Návrat späť