Zamyslenie na 29. nedeľu v Cezročnom období: Na čo je dobré Písmo?

„Keď Kristus nevstal, vaša viera je márna... Ale Kristus vstal z mŕtvych" (1 Kor 15, 17ab. 20a).
Putovanie relikvií sv. Vincenta de Paul - program
Cesta obnovy života a vzťahov
Sviečka za nenarodené deti 2019
Občianske združenie Fórum života aj tento rok organizuje pravidelnú zbierku.
Putovanie relikvií sv. Vincenta de Paul
Putovanie relikvií svätého Vincenta de Paul po Slovenskej a Českej republike
Milión detí sa modlí ruženec 2019
S radosťou pozývame zapojiť sa do celosvetovej modlitebnej iniciatívy s názvom Milión detí sa modlí ruženec. Aj tento rok sa akcia ...
Jarná púť na Hore Živčáková
Jarná púť na Pútnickom mieste Hora Živčáková, ktorá sa uskutočnila 7. a 8. mája 2019.
Putovanie relikvií sv. Vincenta de Paul - program
Program k príchodu relikvií sv. Vincenta v Žilinskej diecéze
Týždeň kresťanskej kultúry
Pozývame Vás na inšpiratívne stretnutia, ktoré budú prebiehať cez Týždeň kresťanskej kultúry
Púť pre rozvedených
Púť pre rozvedených sa uskutoční v Šaštíne dňa 19. októbra 2019. 
Výsledky 10. ročníka zbierky školských pomôcok
Tohtoročný 10. ročník celoslovenskej zbierky školských pomôcok pomohol viac ako 600 deťom v Žilinskej diec&eac ...
Materiálna pomoc rodinám v spolupráci s Nadáciou EPH
Diecézna charita Žilina pomáha adresne mnohým rodinám prostredníctvom dlhodobých a pravidelných projektov – 
V Žiline sa stretli koordinátori farských charít
Slovenská katolícka charita zorganizovala v Žiline 12. augusta 2019 stretnutie, ktorého sa zúčastnili starí aj noví ko ...
Zbierka školských pomôcok
Vďaka darovaným pomôckam budú môcť aj deti zo sociálne slabších rodín, krízových centier a detských domovov na Slovensku prísť do ...
Prebehli aktivity v rámci Národného týždňa charity 2019 ...
Diecézna charita Žilina v rámci Národného týždňa charity 2019 pripravila viacero aktivít.
Voľné pracovné miesto: učiteľa/ku slovenského jazyka a liter ...
Obchodná akadémia sv. Tomáša Akvinského v Žiline prijme do pracovného pomeru učiteľa/ku slovenského ja ...
Voľné pracovné miesto: Špeciálny pedagóg
Základná škola sv. Andreja Svorada a Benedikta v Skalitom prijme na dohodu špeciálneho pedagóga
Oceňovanie žiakov základných škôl 2019
Dňa 3. júna 2019 sa uskutočnilo v Katedrála Najsvätejšej Trojice v Žiline oceňovanie žiakov základných cirkevných škôl Žilinsk ...
Deň katolíckych škôl 2019
Sviatok Nanebovstúpenia Pána je aj Dňom katolíckych škôl. 
Letný tábor so Spojenou školou Kráľovnej pokoja
Spojená škola Kráľovnej pokoja ponúka letný tábor Pohoďák a Denný jazykový tábor English for fun pre deti od 6 ...
Zamyslenie na 29. nedeľu v Cezročnom období: Na čo je dobré ...
„Keď Kristus nevstal, vaša viera je márna... Ale Kristus vstal z mŕtvych" (1 Kor 15, 17ab. 20a).
Zamyslenie na 28. nedeľu v Cezročnom období: Veľkým hlas ...
„Keď Kristus nevstal, vaša viera je márna... Ale Kristus vstal z mŕtvych" (1 Kor 15, 17ab. 20a).
Zamyslenie na 27. nedeľu v Cezročnom období: Roznecuj!
„Keď Kristus nevstal, vaša viera je márna... Ale Kristus vstal z mŕtvych" (1 Kor 15, 17ab. 20a).
Zamyslenie na 26. nedeľu v Cezročnom období: Cena kr ...
„Keď Kristus nevstal, vaša viera je márna... Ale Kristus vstal z mŕtvych" (1 Kor 15, 17ab. 20a).
Zamyslenie na 25. nedeľu v Cezročnom období: Vernosť
„Keď Kristus nevstal, vaša viera je márna... Ale Kristus vstal z mŕtvych" (1 Kor 15, 17ab. 20a).
Návšteva družobnej školy z Indie na Gymnáziu sv. Františka v ...
Gymnázium sv. Františka z Assisi v Žiline hostilo pedagógov a skupinu študentov vo veku 13 až 17 rokov z družobnej školy St. Marks ...
Prinesenie relikvií svätých detí z Fatimy do Rudinskej
Pre novovzniknutú Farnosť Rudinská bola sobota 5. januára 2019 významným dňom.
Divadelné predstavenie Vianočné mystérium
Na sviatok sv. Štefana 26.decembra 2018 sa v Robotníckom dome vo farnosti Sučany uskutočnilo divadelné predstavenie Via ...
Roráty v Rudinskej
Roráty sa aj na Slovensku znova stávajú krásnou súčasťou Adventu. 
Letiaci ruženec z Rudinskej
Ružencový mesiac október sme symbolicky ukončili správou poslanou do neba našej Nebeskej Mame Márii.