11. 07. 2016
Domov   >   Kalendár   >   Kňazi

Dekanát:# Iné úrady
Farnosť:

Zvara Pavol, PaedDr. SLLic., PhD.

Pochádza: Žilina-Bánová
Diakonát: 14.06.2002
Presbyterát: 14.06.2003

  • 2003 – 2005 kaplán Bytča
  • 2005 – 2008 na štúdiách v Ríme
  • 2008 – 2016 výpomocný duchovný Žilina-Mesto
  • 2008 – 2016 prefekt Kňazského seminára sv. Gorazda v Nitre
  • 2009 – 2016 tajomník DLK ŽD
  • 2009 – 2016 zástupca Žilinskej diecézy pri Liturgickej komisii KBS
  • 2009 SLLic. Pápežský liturgický inštitút Univerzity sv. Anzelma Rím
  • 2011 PaedDr. UKF Nitra
  • 2012 PhD. UK Bratislava
  • 2016 rektor Pápežského slovenského kolégia sv. Cyrila a Metoda v Ríme

 Návrat späť