11. 07. 2016
Domov   >   Kalendár   >   Kňazi

Dekanát: Žilina
Farnosť:Žilina - Hájik

Zawojski Marek, Mgr. - kaplán

Diakonát: 09.01.2016
Presbyterát: 11.06.2016
2016 Farnosti Žilina-Hájik


Návrat späť