06. 07. 2017
Domov   >   Kalendár   >   Kňazi

Dekanát:
Farnosť:

Janech Michal, Ing., hon. dekan - na odpočinku

Pochádza: Veľké Kostoľany
Diakonát: 04.10.1991
Presbyterát: 01.11.1991

  • 1991 – 1992 kaplán Žilina-Mesto
  • 1992 – 1999 administrátor Kostolná Ves
  • 1999 - 2012 administrátor Divina
  • 2007 honorárny dekan
  • 2012 – 2017 farár Visolaje
  • 2017 na odpočinku

 Návrat späť