06. 07. 2018
Domov   >   Kalendár   >   Kňazi, ktorí pôsobili v diecéze

Puček Odrej SDB, Mgr. - výpomocný duchovný

Diakonát: 31.01.1998
Presbyterát: 25.05.2002
Výpomocný duchovný Nová Dubnica
Vo farnosti od roku: 2007 do 2018

 Návrat späť