06. 07. 2018
Domov   >   Kalendár   >   Kňazi, ktorí pôsobili v diecéze

Babjak Marián, PhLic. - výpomocný duchovný

Pochádza: Teplička nad Váhom
Diakonát: 19.06.1993
Presbyterát: 03.06.1995, Teplička n. Váhom

 • 1995 kaplán Martin
 • 1995 – 1996 kaplán Žiar nad Hronom
 • 1996 kaplán Bregenz (Rakúsko)
 • 1996 – 1997 kaplán Žarnovica
 • 1997 správca filiálky Župkov excurrendo zo Žarnovice
 • 1997 administrátor Veľké Pole excurrendo zo Žarnovice
 • 1997 – 1999 tajomník Biskupského úradu v Banskej Bystrici
 • 1999 dočasný admin. Jastrabá
 • 1999 – 2001 farár Tekovská Breznica
 • 2001 – 2002 študijno-formačný pobyt v škole Hnutia Focolare v Incise (Taliansko)
 • 2002 – 2005 farár Horná Ždaňa
 • 2004 – 2005 administrátor Dolná Ždaňa excurrendo z Hornej Ždane
 • 2004 PhLic. KUL Lublin
 • 2005 – 2006 kaplán Handlová
 • 2005 študijný pobyt v USA Ohio
 • 2006 – 2010 pôsobenie vo Viedenskej arcidiecéze (Rakúsko)
 • 2010 – 2011 kaplán Žilina-Vlčince
 • 2011 – 2013 administrátor Ladce
 • 2013 – 2015 farár Ladce
 • 2015 – 2018 výpomocný duchovný Pruské
 • 2018 inkardinovaný do diecézy Youngstown (USA)

 Návrat späť