02. 07. 2019

Voľné pracovné miesto: Špeciálny pedagóg

Základná škola sv. Andreja Svorada a Benedikta v Skalitom prijme na dohodu špeciálneho pedagóga
Základná škola sv. Andreja Svorada a Benedikta v Skalitom prijme na dohodu špeciálneho pedagóga na 5 hodín týždenne s nástupom od 1. septembra 2019. Pracovný pomer na dobu určitú. Požadované kvalifikačné predpoklady v zmysle platnej legislatívy.

Zoznam požadovaných dokladov:

  • žiadosť o prijatie do zamestnania
  • štruktúrovaný životopis
  • doklady o ukončenom vzdelaní
  • súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Požadované doklady posielajte do 9. júla 2019 na adresu školy: Základná škola sv. Andreja Svorada a Benedikta, Skalité 729, 023 14 alebo elektronickou formou na e-mail: czsskaliteustredie@centrum.sk
Návrat späť