21. 07. 2021

Voľné pracovné miesto na ZŠ sv. Andreja Svorada a Benedikta v Skalitom

ZŠ sv. Andreja Svorada a Benedikta v Skalitom prijme do pracovného pomeru učiteľa 2. st. s aprobáciou Fyzika, Technická výchova, Dejepis na celý úväzok s nástupom od 27.08.2021. 

Pracovný pomer na dobu určitú. Požadované kvalifikačné predpoklady v zmysle platnej legislatívy.

Zoznam požadovaných dokladov:

  • žiadosť o prijatie do zamestnania
  • štruktúrovaný životopis
  • doklady o ukončenom vzdelaní
  • súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Požadované doklady posielajte do 10. 08. 2021 na adresu školy: Základná škola sv. Andreja Svorada a Benedikta, Skalité 729, 023 14 alebo elektronickou formou na e-mail: czsskaliteustredie@centrum.sk


ZŠ sv. Andreja Svorada a Benedikta v Skalitom prijme do pracovného pomeru školského špeciálneho pedagóga na celý úväzok s nástupom od 27.08.2021. Pracovný pomer na dobu určitú v škol. roku 2021/2022. Požadované kvalifikačné predpoklady v zmysle platnej legislatívy.

Zoznam požadovaných dokladov:

  • žiadosť o prijatie do zamestnania
  • štruktúrovaný životopis
  • doklady o ukončenom vzdelaní
  • súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Požadované doklady posielajte do 13. 08. 2021 na adresu školy: Základná škola sv. Andreja Svorada a Benedikta, Skalité 729, 023 14 alebo elektronickou formou na e-mail: czsskaliteustredie@centrum.sk


 Návrat späť