12. 07. 2017

Voľné pracovné miesto: katechétka/katechéta a upratovačka

ZŠ sv. Andreja Svorada a Benedikta v Skalitom prijme v školskom roku 2017/2018 do pracovného pomeru 

katechétku/katechéta na dobu určitú do 31.08.2018 – úväzok 50 %.

Podmienky prijatia: kvalifikačné predpoklady podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 437/2009 Z. z., s platnou kánonickou misiou.
Požadované doklady: žiadosť o prijatie do zamestnania, profesijný životopis, doklady o vzdelaní a súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov.

ZŠ sv. Andreja Svorada a Benedikta v Skalitom prijme od 1. augusta 2017 do pracovného pomeru upratovačku na 6 hodinový pracovný úväzok.

Požadované doklady: žiadosť o prijatie do zamestnania, životopis a súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov.

Kontakt: ZŠ sv. Andreja Svorada a Benedikta, Skalité 729, 023 14, telefón 041/4376101 czsskaliteustredie@centrum.sk
Návrat späť