28. 10. 2020

Voľné pracovné miesta

ZŠ sv. Andreja Svorada a Benedikta v Skalitom, prijme do pracovného pomeru pomeru

špeciálneho pedagóga na plný úväzok, psychológa na polovičný úväzok, asistenta učiteľa na celý úväzok s nástupom v priebehu decembra 2020 alebo od januára 2021. Pracovný pomer na dobu určitú. Požadované kvalifikačné predpoklady v zmysle platnej legislatívy.
Zoznam požadovaných dokladov:

  • žiadosť o prijatie do zamestnania
  • štruktúrovaný životopis
  • doklady o ukončenom vzdelaní
  • súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.
Požadované doklady posielajte do 20. 11. 2020 na adresu školy: 

Základná škola sv. Andreja Svorada a Benedikta
Skalité 729, 023 14

alebo elektronickou formou na e-mail: czsskaliteustredie@centrum.skNávrat späť