11. 08. 2018
Domov   >   Udalosti

Zomrel kanonik vsdp. Jozef Sudora

V duchu kresťanskej nádeje na vzkriesenie a s prosbou o modlitbu oznamujeme, 
že honorárny dekan a kanonik Katedrálnej kapituly v Nitre,

osvietený pán

Jozef Sudora

zaopatrený sviatosťami odovzdal svoj život Stvoriteľovi dňa 10. augusta 2018 v 91. roku života a v 53. roku kňazstva.

Svätú omšu spojenú s pohrebnými obradmi bude celebrovať Mons. Tomáš Galis, žilinský biskup, vo štvrtok 16. augusta 2018 o 13.00 h v Slopnej, kde bude aj pochovaný.

R. I. P.

Biskupský úrad v Žiline

Na stiahnutie

parte_sudora.pdfNávrat späť