18. 11. 2023
Domov   >   Udalosti

Usilovnosť (33. nedeľa v Cezročnom období)

Hľadači Boha

Hoci dnešné čítania nám ponúkajú viacero tém na uvažovanie, mne sa pri ich čítaní vynorilo slovo usilovnosť. Je to v akejsi nadväznosti na čítania minulej nedele, ktoré nás vyzývali učiť sa múdrosti. Napísal som k tomu, že na jej dosiahnutie je potrebná vytrvalosť. A dnes dodávam, že aj usilovnosť.

„Pracuje s chuťou" (Prís 31, 13). „Budeš jesť z práce svojich rúk" (Ž 128, 2). „Päť talentov si mi odovzdal a hľa, ďalších päť som získal" (Mt 25, 20). Nie je to všetko o usilovnosti? Ak chceme byť múdri, ak chceme byť pred Bohom bohatí, ak chceme raz byť „ustanovení nad mnohým" (porov. Mt 25, 21), potrebujeme byť usilovní vo všetkom, čo robíme pre budovanie Božieho kráľovstva. Vlastne nič iné by sme ani nemali robiť.

Čo to znamená v praxi? Zodpovedne pracovať v zamestnaní, poctivo podnikať, s chuťou sa vzdelávať... variť, piecť, upratovať... Pre mňa to teraz znamená aj presne brať lieky a najbližších šesť mesiacov sa telesne šetriť, ako mi to prikázal lekár. To prvé by nemal byť problém, to druhé mi ide ťažko... Spomínam si na príbeh, ktorý mi hovoril kamarát. Ešte za totality navštívil rehoľné sestry, ktoré bývali na hrade v Slovenskej Ľupči. Bola tam sestrička, ktorá mala sto rokov. Opýtal sa jej, čo robí celé dni, keďže už iba ležala, z izby nevychádzala. Odpoveď ho zaskočila: „Učím sa spievať aleluja."

Každý môže byť usilovný pri budovaní Božieho kráľovstva. Samozrejme, každý podľa svojich schopností, postavenia, situácie. Usilovne niesť svoj kríž...

Ktovie, možno raz dostanem na starosť celú galaxiu :) za usilovnosť pri písaní týchto písmenok.11142.jpgNávrat späť