30. 11. 2021
Domov   >   Udalosti

Ocenenie Pro Ecclesia et Pontifice do Žiliny

Jeho Svätosť pápež František na návrh žilinského biskupa Tomáša Galisa udelil ocenenie Pro Ecclesia et Pontifice Margite Prikrylovej za angažovanosť pri obnove a rozvoji kresťanského života a za svedectvo o vernosti Cirkvi aj počas komunistickej totality a Ľubovi Viliamovi Prikrylovi za angažovanosť pri obnove a rozvoji kresťanského života a za svedectvo o vernosti Cirkvi najmä v oblasti sakrálnej hudby a cirkevných dejín. Vyznamenania odovzdal Zdeno Pupík, riaditeľ Inštitútu Communio, v pondelok 29. novembra počas pohrebného obradu Margity Prikrylovej. Ocenil oboch nenápadných ľudí s veľkým dosahom, ktorí najväčšiu časť svojho života prežili v Žiline.

Vyznamenanie Pro Ecclesia et Pontifice je záslužným a najvyšším vyznamenaním, ktoré môže pápež udeliť laikom. 

Dušan Václav
Návrat späť