19. 06. 2021
Domov   >   Udalosti

Obnova katedry

Drahí bratia kňazi, drahí veriaci, obraciam sa na vás s prosbou. 
Pri vzniku Žilinskej diecézy dovtedy Farský kostol Najsvätejšej Trojice v Žiline bol ustanovený za katedrálny chrám. Stal sa tak centrálnym diecéznym a a biskupským chrámom.
Od roku 2011 sme postupne pripravovali jeho obnovu, ktorá je náročná vzhľadom k starobylosti kostola. Jeho vznik je datovaný do 13. a 14. storočia. V roku 2020-2021 sme pristúpili k prvej etape – obnove exteriéru veže a kostola Predpokladané výdavky na 1. etapu – obnovu exteriéru dosahujú výšku viac ako 1,5 mil. eur. Prijatá dotácia z Ministerstva kultúry SR vo výške 801 tis. eur pokryje časť z nich, zvyšná časť vo výške viac ako 700 tis. eur zostáva na úhradu z našich prostriedkov. K realizovanej obnove sme vydali aj špeciálne číslo nášho diecézneho časopisu.
Chcem vás, milí bratia kňazi, milí veriaci, poprosiť o pomoc pri získavaní chýbajúcich prostriedkov, podľa vašich možností. Spôsob, ako je možné podporiť obnovu katedrály nájdete v časopise Naša Žilinská diecéza, alebo na diecéznej webovej stránke www.dcza.sk. Spolieham sa na vašu doterajšiu štedrosť a zároveň ďakujem za každú vašu modlitbu a obetu, ktorú venujete tomuto dielu, ktoré nás presahuje. Zároveň vás srdečne pozývam na návštevu obnovovaného katedrálneho chrámu. 

S vďakou vám žehnám a vyprosujem Božiu pomoc. 

Mons. Tomáš Galis, žilinský biskup.


Prosíme Vás o podporu, bez ktorej nie sme schopní zrealizovať obnovu Katedrály Najsvätejšej Trojice. Podporiť obnovu môžete na:

Transparentný účet v Slovenskej sporiteľni, a.s.:
  • SK76 0900 0000 0051 6809 6264
  • https://www.transparentneucty.sk/#/ucet/SK7609000000005168096264
  • Bežný účet v Tatrabanke, a.s.:
  • SK97 1100 0000 0026 2586 5679
Ďakujeme za Vašu pomoc. Nech Vám ju štedrý Boh odplatí.


Návrat späť