Modernizácia Cirkevnej základnej školy Romualda Zaymusa

Na Cirkevnej základnej škole Romualda Zaymusa sa v rokoch 2011 - 2012 realizuje projekt s názvom Modernizácia Cirkevnej základnej školy Romualda Zaymusa, ktorý je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Regionálneho operačného programu.

Viac informácií