05. 11. 2018

Večery milosrdenstva

Pozývame Vás na VEČERY MILOSRDENSTVA, ktoré sa aj tento rok chystajú v šiestich slovenských mestách. 
Fórum života v spolupráci s Radou pre rodinu KBS a miestnymi farnosťami pozýva všetkých, ktorým nie je ľahostajný osud nenarodených detí, aby prišli na tieto chválové stretnutia poďakovať Bohu za dar života,modliť sa za úctu ku každému človeku od počatia a odprosovať za hriechy národa proti životu.
Miesta a termíny Večerov milosrdenstva 2018:
  • 5. novembra o 18.30 h Trnava, Kostol Najsvätejšej Trojice (jezuiti)
  • 9. novembra o 18.00 h Prešov, Komunitno-pastoračné centrum
  • 10. novembra o 18.30 h Žilina, Farský kostol Božieho milosrdenstva na sídlisku Hájik
  • 10. novembra o 19.00 h Levice, Kostol Ducha Svätého
  • 11. novembra o 18.30 h Partizánske-mesto, Kostol Božského Srdca Ježišovho
  • 11. novembra o 18.00 h Košice, Katedrála narodenia Presvätej BohorodičkyNávrat späť